Izvođenje elektro radova na objektima podrazumeva postavljanje izolovanih provodnika struje i otale prateće opreme.

Glavne komponente elektroinstalacija su:

  • priključak,
  • glavni i pomoćni razvodni ormari sa razvodnim tablama,
  • napojni vodovi,
  • instalacije u objektima,
  • razvodni ormani.

Priključak je veza električne instalacije nekog objekta sa električnom mrežom niskog napona. Sastoji se od spoljašnjeg i unutrašnjeg dela. Spoljašnji deo može biti izveden golim ili izolovanim provodnikom, provodnicima sličnim kablu i podzemnim kablovima, te se razlikuje vazdušni (nadzemni) i kablovski (podzemni) kućni priključak. Unutrašnji deo kućnog priključka povezuje spoljni deo priključka sa instalacijom prijemnika a završava se kod mernog uređaja (električno brojilo).

Izvođenje elektro radovakliknite na sliku kako biste je uvećali

Razvodna tabla je razvodni uređaj pomoću koga se razvodi električna energija pomoću strujnih krugova. Sastoji se od kućišta i osigurača, a može imati i uređaje kao što su brojila, zaštitni uređaji i drugo.

Industrijski razvodni orman je obično limeni razvodni orman za razvođenje i upravljanje energijom industrijskih pogona pomoću strujnih krugova i ostalih uređaja. Manji ormani se pričvršćuju na zid, a veliki ormani se montiraju na kanale (slobodnostojeći) preko rama od profilisanog gvožđa, za koje se pričvršćuju zavrtnjima. Oni nemaju dno. U unutrašnjosti ormana nalaze se osigurači i ostala elektro oprema za dovod i odvod energije, za upravljanje, zaštitu i drugo.

Izvođenje elektro radovakliknite na sliku kako biste je uvećali

Na vratima ormana nalazi se oprema za komandovanje, merenja, signalizaciju, slepe šeme itd. Svaki orman mora imati sabirnicu ili zavrtanj za uzemljenje, a vrata se vidno prespoje bakarnom pletenicom ili provodnikom za uzemljenje. Napajanje razvodnih ormana vrši se iz razvodnih baterija, sa kanalnog razvoda ili iz transsformatorske stanice.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.