Gromobranske instalacije:

  • Ranostartujući gromobrani
  • Klasični gromobrani
  • Franklinov štap

Atmosferska pražnjenja

Za vreme olujnog vremena nastaju atmosferska električna pražnjenja, koja predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude i objekte.
Električni udar koji nastaje atmosferskom pražnjenjem može dostići i do 200 KA.

Svrha gromobranske zaštite

Gromobranska zaštita namenjena je da štiti objekte i u njima ljudstvo, životinje i predmete, od posledica atmosferskog električnog pražnjenja.
Zaštita se vrši iz socijalnih i ekonomskih razloga.

  • Pod socijalnom zaštitom podrazumeva se zaštita ljudi i životinja i ona je uslovljena zakonskim propisama.
  • Pod ekonomskom zaštitom podrazumeva se zaštita objekta.

Gromobranske instalacijekliknite na sliku kako biste je uvećali

Uticaj gromobranske instalacije

Gromobranska instalacija ne može sprečiti udar groma u štićeni objekat, ali može zaštiti ljude, životinje i stvari u njemu od štetnih posledica.
Aktivna gromobranska zaštita objekta satoji se od metalnih vodova, pljosnatih ili okruglih odgovarajućih preseka. U slučaju udara groma oni odvode atmosferski elektricitet u zemlju, bez štetnih posledica po objekat, ljude i imovinu.

Primena gromobranske zaštite

Od štetnih posledica groma moraju biti zaštićeni svi građevinski objekti ako se po svom obliku, veličini, visini i površini ističu od ostalih objekata u okolini.
Takvi su objekti ugroženi i izloženi većoj opasnosti od udara groma, pa na njima obavezno mora biti gromobranska instalacija koja odgovara propisima.

Delovi gomobranske instalacije

Svaka gromobranska instalacija se sastoji od:

  • prihvatnog voda (prihvatni vodovi su hvataljke),
  • odvodnog voda (odvodni vodovi mogu biti toplo pocinkovana traka ili toplo pocinkovano gvožđe određenog preseka) i
  • uzemljivača (mogu biti: cevni ili pločasti).

Prihvatni vod ima zadatak da na sebi primi energiju groma. Odvodni vodovi služe za odvođenje energije groma sa prihvatnog voda u zemlju.
Uzemljivači služe isključivo za dobru provodljivost veze između vazdušnog voda - odvoda i geološkog sastava zemljišta preko njega odlazi struja groma dalje u zemlju.

izvedeni-objekat-joter-krusevackliknite na sliku kako biste je uvećali

Kvalitetno izvođenje gromobranske instalacije

Dobra gromobranska zaštita zavisi od solidnosti i savesnosti u obavljanju montaže gromobranske instalacije. Kod montaže gromobranske instalacije treba obratiti osobitu pažnju na spojeve i prelaze.
Treba nastojati, kako nadzemni tako podzemni, što je moguće u dužim komadima, a preporučljivo je da budu iz jednog komada, da se izbegavaju nepotrebne i oštre krivine već da se postavljaju što je moguće ravnije.
Oprema sa kojom se vrši montaža mora biti od kvalitetnog materijala i OBAVEZNO PO STANDARDU koja mora biti solidno zaštićena od korozije i to cinčanjem u toplom postupku sa propisnim nanosom cinka.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.