Dojava Požara - struktura sistema

Alarmni sistemi koji obuhvataju sisteme za otkrivanje i dojavu požara i sisteme za zaštitu od provale su sistemi koji rade u realnom vremenu.

Pripadaju klasi merno-informacionih sistema.

Dojava Požarakliknite na sliku za uvećanje

Sistem za otkrivanje i dojavu požara (ali i svaki drugi alarmni sistem) u skladu sa ovim standardom obuhvata:

  • javljače (detektore) veličina koje se nadgledaju (ručni i automatski),
  • uređaje za nadzor i upravljanje,
  • elemente za signalizaciju i alarmiranje (interna: svetlosna i zvučna indikacija, spoljna: poziv vatrogasnoj brigadi ili policiji itd.),
  • pomoćne uređaje (prenosne veze,...)

kliknite na sliku za uvećanje

Vrste i organizacija sistema za dojavu požara

Organizacija sistema za dojavu požara zavisi od upotrebljene tehnologije u sistemu i implicitno sadrži kriterijum koji je posledica primenjene tehnologije - adresibilnost sistema. Dojava požara - postoje dva osnovna tipa sistema:

  1. klasični (konvencionalni, zonski, kolektivni) sistemi i
  2. adresibilni sistemi za otkrivanje i dojavu požara

Zajednička karakteristika konvencionalnih sistema za dojavu požara jeste organizacija javljača požara u dojavne zone (zone dojave požara), gde je kriterijum grupisanja javljača u zonu organizaciona ili konstruktivna celina u okviru objekta.
To praktično znači da ovakav sistem prikuplja podatke i signalizira promene na nivou grupe javljača koji čine zonu koja u isto vreme prestavlja prostornu celinu u okviru objekta.

Adresibilni sistemi predstavljaju trend u realizaciji sistema za dojavu požara. Uvođenjem adresibičlnosti u sistem lokacija svakog adresibilnog uređaja postaje unapred poznata.
Ujedno je smanjeno i vreme traženja lokacije u slučaju alarma, već je i ožičenje sistema postalo jednostavnije.
Svi adresibilni uređaji povezuju se na jednu liniju, a problem prekida linije prevazilazi se povezivanjem oba kraja linije na centralu.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.